Vážení zákazníci. Ak na Vašu správu dlhšie nereagujeme, zanechajte nám prosím priamo v správe e-mailovú adresu. Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad emailom alebo listom zaslaným poštou) na adresu KASTEX TECHNIKA s.r.o., Strojnícka 5, 080 06 Prešov, tel.: 0944 087 037, e-mail: amfora@amforaurny.sk. Na tento účel môžete použiť aj vzorový formular na odstupenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, aj zaslaním oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy

Po obdržaní Vášho formulára alebo informácie o odstúpení od zmluvy, je potrebné zaslať neporušený tovar na nižšie uvedenú adresu. Nie je povinnosť poslať tovar v pôvodnom obale, žiadame Vás však o dôkladné zabalenie tovaru tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Krabicu je potrebné označiť nálepkou alebo označením "krehké". Po obdržaní a kontrole tovaru, Vám bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania tovaru, zašleme sumu za tovar na číslo účtu, ktoré uvediete v Odstúpení od zmluvy.

V prípade vrátenia tovaru bez udania dôvodu, bude Vám vrátená celá suma za tovar bez poštovného (fakturovaná suma mínus poštovné). 

Tovar nám prosím doručte na adresu: KASTEX TECHNIKA s.r.o., Strojnícka 5, 080 06 Prešov.

Priame náklady (poštovné) na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú  na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než je jeho určenie vyplývajúce z povahy tovaru.